Tlaková zařízení

revize, školení, předpisy, normy

Ing. Roman Pilát

Dokumentace

  • Zpracuji "Pasport tlakové nádoby" (nebo jeho duplikát) v souladu s
    ČSN 69 0010, včetně pevnostního výpočtu, popřípadě doplním výkresovou dokumentaci.
  • Výrobcům tlakových nádob stabilních (TNS) pomohu s certifikací jejich výrobků pro EU, včetně jednání s notifikovanou osobou.
  • Zpracuji prohlášení o shodě.
  • Zpracuji návod k používání, zejména informace o bezpečnosti zařízení, identifikaci zařízení a upozornění na nebezpečí vyplývající z nesprávného používání (povinnost dle Nařízení vlády č. 26/2003 Sb., příloha 1).
  • Zpracuji firemní směrnici k provozu tlakových nádob přímo Vaší firmě na míru.

2019 Ing. Roman Pilát - Všechna práva vyhrazena. | Plynová zařízení