Plynová zařízení

revize, školení, předpisy, normy

Ing. Roman Pilát

Plynová zařízení

Největší zastoupení mají plynová zařízení mezi plynovody se zemním plynem a zařízeními ke spalování plynů. S těmi se lidé setkávají jak ve svých domácnostech nebo domovních kotelnách. Ke specifickým zařízením řadíme průmyslová tepelná zařízení, která najdeme v energetice, strojírenství, petrochemii.


Ostatní plynová zařízení se vyskytují nepoměrně méně. Jejich škála je ale dosti rozmanitá. Jsou to například: vyvíječe acetylénu, vyvíječe dusíku, vyvíječe řízených atmosfér, bioplynové stanice, plynojemy, lahvové nebo zásobníkové tlakové stanice na technické nebo topné plyny, CNG a LPG stanice, odpařovací stanice plynu, kompresní a regulační stanice plynu, rozvody technických plynů apod.

Máme dlouholeté zkušenosti s prováděním revizí výše uvedených plynových zařízení v těchto odvětvích: bytový fond, gastronomie a hotely, strojírenství, energetika, petrochemie, zdravotnictví, potravinářství, chemický průmysl apod.

2024 Ing. Roman Pilát - Všechna práva vyhrazena. | Tlaková zařízení