Plynová zařízení

revize, školení, předpisy, normy

Ing. Roman Pilát

Právní předpisy

Vyhláška ČÚBP a ČBÚ č. 21/1979 Sb., kterou se určují vyhrazená plynová zařízení a stanoví některé podmínky k zajištění jejich bezpečnosti.
Stáhni!
Vyhláška ČÚBP č. 85/1978 Sb., o kontrolách, revizích a zkouškách plynových zařízení.
Stáhni!
Vyhláška ČÚBP č. 48/1982 Sb., kterou se stanoví základní požadavky k zajištění bezpečnosti práce a technických zařízení.
Stáhni!
Vyhláška ČÚBP č. 91/1993 Sb., k zajištění bezpečnosti práce v nízkotlakých kotelnách.
Stáhni!
Zákon č. 22/1997 Sb., kterou o technických požadavcích na výrobky.
Stáhni!
Zákon č. 262/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů, Zákoník práce.
Stáhni!

2019 Ing. Roman Pilát - Všechna práva vyhrazena. | Tlaková zařízení