Plynová zařízení

revize, školení, předpisy, normy

Ing. Roman Pilát

TPG

 • a - výroba a úprava plynů
  • TDG 983 02
   • Plynové hospodářství bioplynových stanic.

 • b - skladování a přepravu plynů (plynojemy a tlakové zásobníky)
  • TPG 205 01
   • Zařízení pro skladování plynů v plynné fázi (plynojemy).

 • c - plnění nádob plyny, včetně tlakových stanic
  • TPG 301 01
   • Plnírny, přípravny, zkušebny a opravny kovových tlakových nádob k dopravě LPG.
  • TPG 304 01
   • Čerpací stanice propan-butanu pro motorová vozidla.
  • TPG 304 02
   • Plnící stanice stlačeného zemního plynu pro motorová vozidla.
  • TPG 982 03
   • Plnící zařízení pro motorová vozidla s pohonným systémem CNG.
  • TPG 402 01
   • Tlakové stanice, rozvod a doprava zkapalněných uhlovodíkových plynů (LPG).

 • d - zkapalňování a odpařování plynů
  • TPG 502 01
   • Odpařovací stanice zkapalněných technických plynů. Výstavba a provoz.

 • e - zvyšování a snižování tlaku plynů
  • TPG 605 02
   • Regulační stanice, regulační zařízení.
  • TPG 605 01
   • Regulační stanice plynu umístěné pod úrovní terénu.

 • f - rozvod plynů
  • TPG 704 01
   • Odběrná plynová zařízení a spotřebiče na plynná paliva v budovách.
  • TPG 703 01
   • Průmyslové plynovody.
  • TPG 704 03
   • Domovní plynovody z vícevrstvých trubek. Navrhování a stavba.
  • TPG 609 01
   • Regulátory tlaku plynu pro vstupní tlak do 5 barů včetně. Umísťování a provoz.
  • TPG 934 01
   • Plynoměry. Umísťování, připojování a provoz.
  • TPG 702 04
   • Plynovody a přípojky z oceli s nejvyšším provozním tlakem do 100 barů včetně.
  • TPG 935 01
   • Trasové uzávěry plynovodů z ocelových trub.
  • TPG 700 01
   • Použití měděných materiálů pro rozvod plynu.
  • TPG 702 01
   • Plynovody a přípojky z polyetylenu.
  • TPG 702 03
   • Opravy plynovodů a přípojek z polyetylenu.
  • TPG 921 01
   • Spojování plynovodů a plynovodních přípojek z polyetylenu.
  • TPG 402 01
   • Tlakové stanice, rozvod a doprava zkapalněných uhlovodíkových plynů (LPG).

 • g - spotřeba plynů spalováním
  • TPG 800 00
   • Systém rozdělení spotřebičů na plynná paliva.
  • TPG 704 01
   • Odběrná plynová zařízení a spotřebiče na plynná paliva v budovách.
  • TPG 908 02
   • Větrání prostorů se spotřebiči na plynná paliva s celkovým výkonem větším než 100 kW.
  • TPG 800 02
   • Spotřebiče na plynná paliva s relativní hustotou vyšší než vzduch, umístěné v prostorech pod úrovní terénu.
  • TPG 807 01
   • Vytápění závěsnými plynovými světlými zářiči. Projektování, instalace a provoz.
  • TPG 807 02
   • Vytápění závěsnými plynovými tmavými zářiči. Projektování, instalace a provoz.

2019 Ing. Roman Pilát - Všechna práva vyhrazena. | Tlaková zařízení