Plynová zařízení

revize, školení, předpisy, normy

Ing. Roman Pilát

Technické normy

 • a - výroba a úprava plynů
  • ČSN 75 6415
   • Plynové hospodářství čistíren odpadních vod.
  • ČSN 69 4911
   • Acetylénové stanice a sklady karbidu. Bezpečnostní předpisy.
  • ČSN 69 7904
   • Vyvíječe řízených atmosfér.
  • ČSN EN 746-3
   • Průmyslová tepelná zařízení - Část 3: Bezpečnostní požadavky na výrobu a použití řízených atmosfér.

 • b - skladování a přepravu plynů (plynojemy a tlakové zásobníky)
  • ČSN 69 4911
   • Acetylénové stanice a sklady karbidu. Bezpečnostní předpisy.
  • ČSN 75 6415
   • Plynové hospodářství čistíren odpadních vod.

 • c - plnění nádob plyny, včetně tlakových stanic
  • ČSN 07 8304
   • Tlakové nádoby na plyny - provozní pravidla.

 • d - zkapalňování a odpařování plynů
  • ČSN EN 13458-1
   • Kryogenické nádoby - Stabilní vakuově izolované
    nádoby - Část 1: Základní požadavky.
  • ČSN EN 13458-2
   • Kryogenické nádoby - Stabilní vakuově izolované
    nádoby - Část 2: Konstrukce, výroba, kontrola a zkoušení.
  • ČSN EN 13458-3
   • Kryogenické nádoby - Stabilní vakuově izolované
    nádoby - Část 3: Provozní požadavky.

 • e - zvyšování a snižování tlaku plynů
  • ČSN EN 12186
   • Zásobování plynem - Regulační stanice pro přepravu a rozvod plynu - Funkční požadavky.
  • ČSN EN 12583
   • Zásobování plynem - Kompresní stanice - Funkční požadavky.
  • ČSN 10 5190
   • Kompresorové stanice pro nebezpečné plyny.

 • f - rozvod plynů
  • ČSN EN 1775
   • Zásobování plynem - Plynovody v budovách - Nejvyšší provozní tlak ≤ 5 bar - Provozní požadavky.
  • ČSN EN 13 480-1
   • Kovová průmyslová potrubí - Část 1: Všeobecně.
  • ČSN EN 13 480-2
   • Kovová průmyslová potrubí - Část 2: Materiály.
  • ČSN EN 13 480-3
   • Kovová průmyslová potrubí - Část 3: Konstrukce a výpočet.
  • ČSN EN 13 480-4
   • Kovová průmyslová potrubí - Část 4: Výroba a montáž.
  • ČSN EN 13 480-5
   • Kovová průmyslová potrubí - Část 5: Kontrola a zkoušení.
  • ČSN 38 6420
   • Průmyslové plynovody (Již není platná. Zařízení postavená za její platnosti se podle ní revidují.).
  • ČSN EN 15001-1
   • Zásobování plynem - Plynovody s nejvyšším provozním tlakem vyšším než 0,5 bar pro průmyslové využití a plynovody s provozním tlakem vyšším než 5 bar pro průmyslové a neprůmyslové využití - Část 1: Podrobné funkční požadavky pro projektování, materiály, stavbu, kontrolu a zkoušení.
  • ČSN EN 15001-2
   • Zásobování plynem - Plynovody s nejvyšším provozním tlakem vyšším než 0,5 bar pro průmyslové využití a plynovody s provozním tlakem vyšším než 5 bar pro průmyslové a neprůmyslové využití - Část 2: Podrobné funkční požadavky pro uvádění do provozu, provoz a údržbu.
  • ČSN EN 12007-1
   • Zásobování plynem - Plynovody s nejvyšším provozním tlakem do 16 barů včetně - Část 1: Všeobecné funkční požadavky.
  • ČSN EN 12007-3
   • Zásobování plynem - Plynovody s nejvyšším provozním tlakem do 16 barů včetně - Část 3: Specifické funkční požadavky pro ocel.
  • ČSN EN 12732
   • Zásobování plynem - Svařované ocelové potrubí - Funkční požadavky.
  • ČSN 38 6405
   • Plynová zařízení - Zásady provozu.
  • ČSN EN 1594
   • Zásobování plynem - Plynovody s nejvyšším provozním tlakem nad 16 barů - Funkční požadavky.
  • ČSN 13 0072
   • Označování potrubí podle provozní tekutiny.
  • ČSN 38 6461
   • Kyslíkovody.
  • ČSN 38 6479
   • Stavba a provoz acetylenovodů.
  • ČSN 38 6462
   • Zásobování plynem - LPG - Tlakové stanice, rozvod a použit.

 • g - spotřeba plynů spalováním
  • ČSN 07 0703
   • Kotelny se zařízeními na plynná paliva.
  • ČSN 06 3003
   • Průmyslové plynové pece. Základní ustanovení.
  • ČSN EN 746-1
   • Průmyslová tepelná zařízení - Část 1: Všeobecné bezpečnostní požadavky na průmyslová tepelná zařízení.
  • ČSN EN 746-2
   • Průmyslová tepelná zařízení - Část 2: Bezpečnostní požadavky na zařízení ke spalování a manipulaci s palivy.
  • ČSN EN 746-3
   • Průmyslová tepelná zařízení - Část 3: Bezpečnostní požadavky na výrobu a použití řízených atmosfér.
  • ČSN EN 778
   • Ohřívače vzduchu na plynná paliva k vytápění obytných prostorů, s nucenou konvekcí, s přiváděním spalovacího vzduchu a/nebo odváděním spalin účinkem přirozeného tahu, o jmenovitém tepelném příkonu nejvýše 70 kW.
  • ČSN EN 1319
   • Ohřívače vzduchu na plynná paliva k vytápění obytných prostorů, s nucenou konvekcí a s hořáky s ventilátorem, o jmenovitém tepelném příkonu nejvýše 70 kW.
  • ČSN EN 525
   • Ohřívače vzduchu na plynná paliva k vytápění prostorů nebytových objektů, s přímým ohřevem a nucenou konvekcí, o jmenovitém tepelném příkonu nejvýše 300 kW.
  • ČSN EN 621
   • Ohřívače vzduchu na plynná paliva k vytápění prostorů nebytových objektů, s nucenou konvekcí, s přiváděním spalovacího vzduchu a/nebo odváděním spalin účinkem přirozeného tahu, o jmenovitém tepelném příkonu nejvýše 300 kW.
  • ČSN EN 1020
   • Ohřívače vzduchu na plynná paliva k vytápění prostorů nebytových objektů, s nucenou konvekcí, s ventilátorem pro přivádění spalovacího vzduchu a/nebo odvádění spalin, o jmenovitém tepelném příkonu nejvýše 300 kW.
  • ČSN EN 12699
   • Ohřívače na plynná paliva s ventilátorem a s přímým ohřevem vzduchu pro vytápění skleníků a přídavné vytápění nebytových prostorů.

2019 Ing. Roman Pilát - Všechna práva vyhrazena. | Tlaková zařízení