Tlaková zařízení

revize, školení, předpisy, normy

Ing. Roman Pilát

Dokumentace

  • Zpracuji "Pasport tlakové nádoby" (nebo jeho duplikát) v souladu s
    ČSN 69 0010, včetně pevnostního výpočtu, popřípadě doplním výkresovou dokumentaci.
  • Zpracuji návod k používání, zejména informace o bezpečnosti zařízení, identifikaci zařízení a upozornění na nebezpečí vyplývající z nesprávného používání (povinnost dle Nařízení vlády č. 26/2003 Sb., příloha 1).
  • Zpracuji Místní provozní předpis tlakových nádob na základě požadavku NV 192/2022, § 19.

2024 Ing. Roman Pilát - Všechna práva vyhrazena. | Plynová zařízení