Tlaková zařízení

revize, školení, předpisy, normy

Ing. Roman Pilát

Školení

  • Vyškolení, přezkoušení a zaškolení obsluh tlakových nádob.
  • Školení a přezkoušení topičů nízkotlakých kotelen.
  • Příprava na zkoušky TIČR pro topiče středotlakých parních a horkovodních kotlů.

2024 Ing. Roman Pilát - Všechna práva vyhrazena. | Plynová zařízení