Tlaková zařízení

revize, školení, předpisy, normy

Ing. Roman Pilát

Právní předpisy

Nařízení vlády č. 192/2022 Sb . o vyhrazených technických tlakových zařízeních a požadavky na zajištění jejich bezpečnosti.
Stáhni!
Vyhláška ČÚBP č. 91/1993 Sb ., k zajištění bezpečnosti práce v nízkotlakých kotelnách.
Stáhni!
Zákon č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky.
Stáhni!
Nařízení vlády 119/2016 Sb. o posuzování shody jednoduchých tlakových nádob při jejich dodávání na trh.
Stáhni!
Nařízení vlády 219/2016 Sb. o posuzování shody tlakových zařízení při jejich dodávání na trh.
Stáhni!
Zákon č. 262/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů, Zákoník práce.
Stáhni!

2024 Ing. Roman Pilát - Všechna práva vyhrazena. | Plynová zařízení